Polskie Towarzystwo Chitynowe (PTChit) zostało powołane w czerwcu 1993 r.

Władzami Towarzystwa są:

  • Walne zgromadzenie członków
  • Zarząd
  • Komisja rewizyjna

Dane kontaktowe:

Polskie Towarzystwo Chitynowe
ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 – 570 Łódź
tel. (+48 42) 637 60 00
e-mail: ptchit@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

Opracowanie i upowszechnienie XXIV tomu czasopisma Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD)- zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

  

pl_PLPolish