Formularz członkowski

Zapraszamy serdecznie do wstąpienia w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Chitynowego.  Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chitynowego należy przysłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Wysyłkę można zrealizować:

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chitynowego określa Statut PTChit.

Wysokość składki członkowskiej:

  • członkowie zwyczajni: 60 PLN/rok
  • członkowie zwyczajni po przejściu na emeryturę: 48 PLN/rok
  • członkowie nadzwyczajni (student, doktorant, obcokrajowiec): 48 PLN/rok

Składkę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok, za który wnoszona jest opłata.

Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie:

PKO BP S.A. 5 Oddział Łódź
PL 42 1020 3408 0000 4502 0142 9257 
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Dziękujemy za terminowe regulowanie składek.

pl_PLPolish