Nagrody w Gdańsku w 2023 roku

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne autorskie osiągnięcia w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych w roku 2023 przyznana została Panu dr. inż. ŁUKASZOWI PAWŁOWSKIEMU z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  Politechniki Gdańskiej.

Laureaci nagród za referaty:

I nagroda
Paweł Poznański, Wacław Orczyk
CHITOSAN AND SYNTHETIC FUNGICIDES: SYNERGY OF ANTIFUNGAL ACTIVITY AGAINST FUSARIUM GRAMINEARUM

II nagroda
Eryk Jędrzejak, Patrycja Frąckowiak, Marcin Wysokowski
MULBERRY SILKWORM (BOMBYX MORI) AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF CHITIN – ISOLATION AND ANALYSIS OF THE RESULTING POLYSACCHARIDE

III nagroda
Anna Rył, Piotr Owczarz, Johanna Hafner, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher
CHARACTERISTICS OF LOCAL MECHANICAL PROPERTIES OF CHITOSAN HYDROGELS USING PASSIVE MICROREOLOGY TECHNIQUES: PRELIMINARY RESEARCH

Wyróżnienie
Magdalena Paczkowska-Walendowska, Judyta Cielecka-Piontek
CHITOSAN AS A PLATFORM FOR THE LOCAL DELIVERY ANTI-INFLAMMATORY SYSTEM PROVIDING NATURAL COMPOUNDS

Izabela Dziedzic, Hermann Ehrlich
PATENTOLOGY OF CHITINOUS BIOMATERIALS

Małgorzata Gnus
EXTERNAL MAGNETIC FIELD – AFFECT ON SEPARATION PROPERTIES OF MAGNETITE CONTAINING CHITOSAN MEMBRANES IN ETHANOL DEHYDRATION PROCESS

Laureaci nagród za plakaty:

I nagroda
Monika Sikora, Michał Arabski, Maria Wiśniewska- Wrona
CHITOSAN-BASED MATRIX AS A CARRIER FOR BACTERIOPHAGES

II nagroda
Paulina Król, Klaudia Piekarska, Cesar Hernandez, Marcin Kudzin, Katarzyna Śledzińska, Maciej Boguń, Piotr Kaczmarek, Aleksandra Dyrała, Marzena Dymel, Krystyna Guzińska, Zdzisława Mrozińska, Gabriela Pałucka
WHAT ABOUT THESE WOUNDS – WHAT DRESSING TO CHOOSE AND HOW THEY DIFFER?

III nagroda
Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Miloslav Macháček, Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski, Kinga Mylkie, Sebastian Drużyński, Rafał Krygier, Marta Ziegler-Borowska
NATURAL PLANT EXTRACTS AS ACTIVE COMPONENTS IN CHITOSAN-BASED MATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATION

Wyróżnienie
Karolina Rolińska, Ewelina Jakubowska, Małgorzata Żmieńko, Katarzyna Łęczycka-Wilk
DEEP EUTECTIC SOLVENTS AS PLASTICIZER AND ACTIVE AGENT IN CHITOSAN-BASED FILMS

Magdalena Gierszewska, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Mohamed Bouaziz
RELATION BETWEEN CHITOSAN FILM COMPOSITION, OVERALL MIGRATION, AND SWELLING IN VARIOUS FOOD SIMULANTS

Maria Wiśniewska-Wrona, Klaudia Piekarska, Anna Wojtala, Marek Warzala, Anna Pietruszka, Longina Madej-Kielbik, Monika Sikora, Karolina Gzyra-Jagiela, Konrad Sulak, Wieslaw Adamiec, Piotr Cichacz, Przemysław Wiecek
DEVELOPMENT OF THERMOPLASTIC CHITOSAN ENRICHED WITH UNIQUE BIOMODIFIERS INTENDED FOR PROCESSING BY EXTRUSION

 

pl_PLPolish