Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD)

Redaktor naczelny: Magdalena Gierszewska
Rada programowa: C.M. Caramella, H. Ehrlich, S. Hudson, S. Ifuku, H. Pospieszny, S. Rossi, S. Senel, V. Varlamov
ISNN: 1896-5644 (wersja drukowana)
Rodzaj czasopisma: rocznik
Wydawca:  Polskie Towarzystwo Chitynowe

 

 

Czasopismo PCACD jest indeksowane w bazach Web of Science, JCR, Scopus, CAS, EBSCO, Index Copernicus, Pol-index. 

Czasopismo Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD) jest rocznikiem poświęconym wszystkim aspektom produkcji, modyfikacji, enzymologii i zastosowaniu chityny i wszystkich jej pochodnych, w tym chitozanu. Czasopismo publikuje zarówno oryginalne artykuły naukowe, jak i prace przeglądowe. Brane pod uwagę są jedynie artykuły przedstawiające oryginalne badania, które nie zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w innym czasopismie.
Językiem czasopisma jest język angielski.

Termin nadsyłania manuskryptów: 28 lutego.
Artykuły złożone po tym terminie będą rozważane do włączenia do następnego tomu.
Rocznik ukazuje się 30 września.

 

 

pl_PLPolish