Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD)
Vol. I (1995)

Wstęp
str. 1

Postęp w modyfikacji chitozanu
H. Struszczyk
str. 3

Dibutyrylochityna: synteza i wybrane właściwości
L. Szosland
str. 15

S. Boryniec, M. Ratajska, G. Strobin
Badania niektórych właściwości fizyko-chemicznych chitozanu, str. 38

A. Niekraszewicz, H. Struszczyk, M. Wiśniewska-Wrona
Nowe formy użytkowe chitozanu i ich potencjalne zastosowanie, str. 56

 M. Malewska-Bartczak, R. Walkiewicz, K. Mader
Włókninowy materiał sanitarno – medyczny z udziałem chitozanu wyniki badań medycznych i oceny klinicznej, str. 80 

B. Gajdzicki, Z. Możyszek, H. Struszczyk, M. Oczkowski, E. Rybicki
Zastosowanie chitozanu w procesach chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych, str. 94

B, Lipp-Symonowicz, St. kowalska
Physico-chemical properties of chitosan and butyrylchitin fibres, p. 118

G. Urbańczyk, A. Jeziorny, W. Urbaniak-Domagała, H. Wrzosek, K. Dorau, E. Sztajnert
Macro- and microstructure of chitosan and butyrylchitin filaments and their basic properties, p. 128

J. Knapczyk
Zdeacetylowana chityna jako środek farmaceutyczny, str. 139

H. Pośpieszny, H. Struszczyk
Chitosan as potential virucide, p. 145

K. H. Bodek
Równowagi kompleksowania mikrokrystalicznego chitozanu z jonami Co(II), Zn(II) i Cu(II) w roztworze wodnym, str. 149

H. Struszczyk, A. Niekraszewicz, K. Owczarek
Badania biodegradacji chitozanu, str. 160

B. Krajewska
Charakterystyka żelowych membran chitozanowych drogą pomiarów transportowych, str. 170

W. Sobótka
Inhibitory biosyntezy chityny owadów (streszczenie), str. 180

A. Ramisz, A. Wojtasz-Pająk, A. Balicka-Laurans
Research on chitosan application in veterinary practice (abstract), p. 182

pl_PLPolish