Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChit

Polskie Towarzystwo Chitynowe

Polskie Towarzystwo Chitynowe (PTChit) zostało powołane w czerwcu 1993 r. Pierwszym Prezesem został wybrany prof. dr hab. Henryk Struszczyk, który pełnił tę funkcję aż do śmierci w 2005 r. Obecnym Prezesem jest dr hab. inż. Małgorzata M. Jaworska. Władzami Towarzystwa są:

  • Walne zgromadzenie członków
  • Zarząd
  • Komisja rewizyjna

 

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook