Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKonferencje

Konferencje

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego dziękujemy wszystkim prelegentom i  uczestnikom za udział w XXIII Konferencji PTChit pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych".  Konferencja odbyła się w Wałbrzychu, w dniach 20-22 września 2017 r.  W konferencji wzięło udział 45 osób. Wygłoszonych zostało 14 referatów w czterech specjalistycznych sesjach: fizyko-chemicznej, medycznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej. Zaprezentowano 24 postery podczas trwającej dwa dni sesji posterowej.

Z myślą o młodych naukowcach w konferencji wzięli udział wybitni zagraniczni naukowcy:

Prof. George AF. Roberts
University of Nottingham, Nottingham NG 2RD, United Kingdom

Prof. Svetlana Bratskaya
Institute of Chemistry, Far East Branch of RAS, Russia

Prof. dr hab. Hermann Ehrlich
TU Bergakademie Freiberg, Institute of Experimental Physics, Germany

Prof. Samuel M. Hudson
North Carolina State University, USA,

którzy w trakcie Konferencji dzielili się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą.

 

Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli,weryfikacji pomysłów i wyników doświadczeń, a nawiązane kontakty między naukowcami zaowocują tworzeniem się nowych zespołów badawczych realizujących wspólne badania w dziedzinie chityny i chitozanu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (materiały konferencyjne) oraz galerią zdjęć z konferencji.

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook