Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKonferencje

Konferencje

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXIV Konferencji pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Konferencja odbędzie się w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Dom Gości, w dniach 19-21 września 2018 r. 

Rejestrację należy dokonywać poprzez dostępny na stronie internetowej PTChit FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY od dnia 1 lutego 2018 do 31 maja 2018 r. podając dodatkowo tytuł i autorów  prezentacji lub posteru oraz termin rezerwacji hotelu. http://www.ptchit.lodz.pl/pl283,formularz_zgloszeniowy.htmlod

Streszczenia wystąpień/posterów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ptchit@ibwch.lodz.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.

NOWY szablon do przygotowania streszczeń referatów i posterów dostępny jest w załączniku oraz  na stronie:

http://www.ptchit.lodz.pl/pl11,instrukcja_dla_autorow_streszczen_referatow_i_posterow.htmlProsimy o przygotowanie streszczeń  tylko w języku angielskim.

FORMAT POSTERÓW: max. wymiar A0

Wysokość opłaty konferencyjnej jest zależna od terminu wpłaty:
- do 15 czerwca 2018 r. 700 zł (doktoranci/emeryci 550 zł)
- od 16 czerwca do 15 lipca 2018 r. 750 zł (doktoranci/emeryci 550 zł)

 

Opłatę konferencyjną  należy  przesłać  na  konto  Towarzystwa:
42 1020 3408 0000 4502 01 42 9257
PKO BP S.A. 5 Oddział Łódź

 Opłata konferencyjna pokrywa:
- wszystkie posiłki (obiady, kolację)
- uroczystą kolację w Restauracji „Tarasy Tynieckie” (restauracja mieści się poza Opactwem Benedyktynów, trasa pieszo około 5 min.; powrót do Opactwa: indywidualnie do godz. 22.00, następnie grupą o godz. 23.30)
- wycieczkę konferencyjną, koncert organowy oraz spotkanie z mnichem.
- materiały konferencyjne.

 Koszt nie obejmuje opłaty za hotel.

Opłata hotelowa:
Pokój 1-osobowy 150 pln/doba/ ze śniadaniem
Pokój 2-osobowy 220 pln/doba/ ze śniadaniem
Pokój 3-osobowy 299 pln/doba/ ze śniadaniem

Opłatę hotelową wnoszą Państwo w hotelu po zakończeniu pobytu.

 Dom Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30 – 398 Kraków
http://domgosci.benedyktyni.com/

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu w Domu Gości Opactwa Benedyktynów. Regulamin dostępny jest na stronie: http://domgosci.benedyktyni.com/dom-gosci-zaprasza/

 UWAGA!!

Warunki rezerwacji hotelu:
Bezkosztowa anulacja rezerwacji hotelu do dnia 15.08.2018

 Rezerwację noclegów w Domu Gości dokonują Państwo przez Polskie Towarzystwo Chitynowe. Szczegółowe informacje o rezerwacji proszę podać w formularzu zgłoszeniowym.

Informację o udziale w konferencji osób towarzyszących prosimy przekazywać na adres: ptchit@ibwch.lodz.pl,  (rezerwacja noclegu, posiłków, wycieczki itp.).

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego dziękujemy wszystkim prelegentom i  uczestnikom za udział w XXIII Konferencji PTChit pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych".  Konferencja odbyła się w Wałbrzychu, w dniach 20-22 września 2017 r.  W konferencji wzięło udział 45 osób. Wygłoszonych zostało 14 referatów w czterech specjalistycznych sesjach: fizyko-chemicznej, medycznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej. Zaprezentowano 24 postery podczas trwającej dwa dni sesji posterowej.

Z myślą o młodych naukowcach w konferencji wzięli udział wybitni zagraniczni naukowcy:

Prof. George AF. Roberts
University of Nottingham, Nottingham NG 2RD, United Kingdom

Prof. Svetlana Bratskaya
Institute of Chemistry, Far East Branch of RAS, Russia

Prof. dr hab. Hermann Ehrlich
TU Bergakademie Freiberg, Institute of Experimental Physics, Germany

Prof. Samuel M. Hudson
North Carolina State University, USA,

którzy w trakcie Konferencji dzielili się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą.

 

Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli,weryfikacji pomysłów i wyników doświadczeń, a nawiązane kontakty między naukowcami zaowocują tworzeniem się nowych zespołów badawczych realizujących wspólne badania w dziedzinie chityny i chitozanu.

Organizacja XXIII Konferencji Naukowej "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" - zadanie finansowane w ramach umowy 652/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (materiały konferencyjne) oraz galerią zdjęć z konferencji.

 

 

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook