Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKonferencjeToruń 2019

Toruń 2019

Szanowni Państwo,
Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXV Konferencji pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych". Konferencja odbędzie się w Toruniu, Hotel Heban (http://www.hotel-heban.com.pl/) w dniach 25-27 września 2019 r.

Rejestrację należy dokonywać poprzez dostępny na stronie internetowej PTChit FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY od dnia 1 lutego 2019 do 31 maja 2019 r. podając dodatkowo tytuł i autorów prezentacji lub posteru oraz termin rezerwacji hotelu.
Streszczenia wystąpień/posterów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ptchit@ibwch.lodz.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.
Szablon do przygotowania streszczeń referatów i posterów dostępny jest na stronie:
http://www.ptchit.lodz.pl/pl11,instrukcja_dla_autorow_streszczen_referatow_i_posterow.htmlProsimy o przygotowanie streszczeń tylko w języku angielskim.
FORMAT POSTERÓW: max. wymiar A0

Wysokość opłaty konferencyjnej jest zależna od terminu wpłaty:
- do 15 czerwca 2019 r. 700 zł (doktoranci/emeryci 550 zł)
- od 16 czerwca do 15 lipca 2019 r. 750 zł (doktoranci/emeryci 550 zł)

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto Towarzystwa:
42 1020 3408 0000 4502 0142 9257
PKO BP S.A. 5 Oddział Łódź

Opłata konferencyjna pokrywa:
- wszystkie posiłki (obiady, kolację)
- uroczystą kolację
- wycieczkę konferencyjną „UNESCO: Toruń, Średniowieczne Stare Miasto”
- materiały konferencyjne.

Koszt nie obejmuje opłaty za hotel.
Opłata hotelowa:
Pokój 1-osobowy 180 pln/doba/ ze śniadaniem
Pokój 2-osobowy 240 pln/doba/ ze śniadaniem
Opłatę hotelową wnoszą Państwo w hotelu po zakończeniu pobytu.


UWAGA!!
Warunki rezerwacji hotelu:
Bezkosztowa anulacja rezerwacji hotelu do dnia 15.08.2019

Rezerwację noclegów w Hotelu Heban dokonują Państwo przez Polskie Towarzystwo Chitynowe. Szczegółowe informacje o rezerwacji proszę podać w formularzu zgłoszeniowym.
Informację o udziale w konferencji osób towarzyszących prosimy przekazywać na adres: ptchit@ibwch.lodz.pl, (rezerwacja noclegu, posiłków, wycieczki itp.).

Z poważaniem,
Katarzyna Struszczyk-Świta

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook