Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitFormularz członkowski

Formularz członkowski

 Deklaruję przynależność do Polskiego Towarzystwa Chitynowego jako członek zwyczajny.
 
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wypełnienia.
Roczna składka członkowska: 48 zł, zniżka dla emerytów 24 zł.
Składkę członkowską należy przelać na konto Towarzystwa:
42 1020 3408 0000 4502 01 42 9257
PKO BP S.A. 5 Oddział Łódź
Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook