Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKomisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

  • dr Magdalena Gierszewska

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika     
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń                                                                                            
tel. (+48 56) 611 45 24, fax. (+48 56) 654 24 77
e-mail: mgd@chem.umk.pl

  • Iwona Pałka 

Instytut Biochemii Lekarskiej,
Uniwersytet Jagieloński,
Collegium Medicum
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków,
tel.: (+48 12) 422 74 00 w. 39, fax: (+48 12) 422 32 72
e-mail: i_palka@op.pl

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook