Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKomisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna:

  Dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM

  Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska,
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  10-915 Olsztyn, ul. Warszawska 117a
  tel. + 48 89 523 48 93
   

  Dr inż. Radosław Wach

  Międzyresortowy Instytut Techniki Radjacyjnej,
  Politechnika Łódzka
  93-590 Łódź, ul. Wróblewskiego 15 
  tel. + 48 42 631 31 64
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook