Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Nagrody w Wałbrzychu (rok 2017)

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2017 przyznana została Pani mgr inż. Agacie Niemczyk,  Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Laureaci nagród za referaty:

I Nagroda:

Agata Przekora, Aleksandra Benko, Marta Błażewicz, Grażyna Ginalska, „Hybrid matrix made from mixing chitosan with β-1,3-glucan – a promising base for biomaterial fabrication”


II Nagroda:

Agata Goszczyńska, Agata Niemczyk, Agnieszka Piegat, „Chemoselective acylation of chitosan – problems and challeng”

III Nagroda (ex aequo):

Michał Benedykt Kaczmarek, Katarzyna Struszczyk-Świta, Mirosława Szczęsna-Antczak, Maurycy Daroch, Tadeusz Antczak, „Synthesis of a policistronic system enabling efficient modification of chitin and its derivatives”

Monika Figiela, Izabela Stępniak, „Synthesis of cuo-chitosan nanocomposites and their application for nonenzymatic glucose detection”

Wyróżnienie: 

Svetlana Bratskaya, Alexander Mironenko,Yuliya Privar, Evgeniy Modin, Alexander Pestov, Anatoliy Mirochnik,„Luminescent hybrid materials based on chitosan and it’s derivatives”

 


Laureaci nagród za plakaty to:
I Nagroda:

Ewelina Ortyl, Sonia Zielińska, Aleksandra Korbut, Jacek Pigłowski, „Photochromic chitosan films obtained by chemical modification with azobenzene dyes”

II Nagroda:

Maria Wiśniewska-Wrona, Mirosława El Fray, „Selected physico-chemical, functional and biological properties of polymeric biocomposites”

III Nagroda:

Klaudia Brodaczewska, Sylwia Szkudlarek, Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Maria Doligalska, „Activation of  JAWSII Cells by Chitosan of Different Molecular Weight”

1) Mgr inż. Agata Niemczyk
2) Od prawej: dr n. farm. Agata Przekora (I nagroda, referat), mgr inż. Agata Goszczyńska (II nagroda, referat), prof. Barbara Kochańska (członek Komisji Konkursowej), mgr inż. Monika Figiela (III nagroda, referat), mgr inż. Michał Kaczmarek (III nagroda, referat), prof. Svetlana Bratskaya (wyróżnienie, referat),  prof. Małgorzata Jaworska (Prezes PTChit wręczająca nagrody)
3) Od prawej: dr inż. Ewelina Ortyl (I nagroda, poster), mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona (II nagroda, poster), prof. Maria Doligalska (III nagroda, poster), prof. Małgorzata Jaworska (Prezes PTChit wręczająca nagrody)

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook