Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Nagrody w Łodzi (rok 2014)

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2014 przyznana została Pani mgr inż. AGACIE SKWARCZYŃSKIEJ  z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

 

Nagrody za plakat prezentowany podczas XX Konferencji PTChit:
I nagroda - Agata Niemczyk, Paweł Kaczorowski, Beata Wołek, Mirosława El 
Fray, „Spin-coated chitosan on polyester biomaterial”
II nagroda - Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Paula Szymczyk, Artur 
Mielcarek , „Wykorzystanie sorbentów chitozanowych do usuwania mieszaniny 
biogenów z roztworów wodnych”
III nagroda - Michał Kaczmarek, Katarzyna Struszczyk-Świta, Łukasz Stańczyk, 
Tadeusz Antczak, „Otrzymywanie oraz charakterystyka chitozanu z grzybów 
strzępkowych Mucor”

Nagrody za referat prezentowany podczas XX Konferencji PTChit:
I nagroda - Marcin Wysokowski, Tomasz Szatkowki, Iaroslav Petrenko, Vasilii 
V. Bazhenov, Sabine Kaiser, Teofil Jesionowski, Hermann Ehrlich, „Extreme 
biomimetic approach for development of novel chitin-based hybryd materials ”
II nagroda - Kinga Brzoza-Malczewska, Magdalena Kucharska, Maria 
Wiśniewska-Wrona, Anna Bacciarelli- Ulacha, „ Materiały higieniczne i 
opatrunkowe na bazie celulozy i chitozanu”
III nagroda - Agata Niemczyk, Steven E. Franklin, Mirosława El Fray, „The 
improvements of chitosan properties by  its chemical  modification”

Wyróżnienie Prezesa PTChit Pani M.M. Jaworskiej:
Sylwia Książek, Aleksandra Rusak, Maria Mucha, „Stabilność termiczna 
nanokompozytów chitozanowych zawierających dwutlenek tytanu oraz nanoglinkę”
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook