Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitKonferencjeWałbrzych 2017

Wałbrzych 2017

Tak było na  XXIII Konferencji

“New Aspects of the Chemistry and Applications of Chitin and its Derivatives”

Wałbrzych, Zamek Książ, Poland, 20 – 22 wrzesień, 2017

Konferencja była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 


Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook