Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Nagrody w Malborku (rok 2016)

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2016 przyznana została Pani mgr ANNIE ILNICKIEJ z Wydziału Chemii, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Laureaci nagród za referaty:

 I Nagroda: Agata Niemczyk, Agata Goszczyńska,  Mirosława El Fray, Agnieszka Piegat za "Acylacja chitozanu w zależności od warunków prowadzenia reakcji"
II Nagroda: Maria Rybarczyk, Marek Leider za „N-domieszkowane węglowe układy elektrokatalityczne otrzymywane z chitozanu”
III Nagroda: Sonia Zielińska, Jacek Pigłowski, Ewelina Ortyl za „Chitozan
modyfikowany pochodnymi azobenzenu – sukcesy i porażki”

Laureaci nagród za plakaty to:
I Nagroda: Aleksandra Korbut, Daria Usarek, Sonia Zielińska, Ewelina Ortyl
za „Sferyczne mikro- i nanostruktury chitozanowe o właściwościach
fotochemicznych”
II Nagroda: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Sylwia Grabska za
„Przygotowanie i charakterystyka biopolimerowych filmów o właściwościach
magnetycznych”
III Nagroda: Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Paula Szymczyk,
Małgorzata Kuczajowska-Zadrożna
za „Usuwanie barwników z roztworów wodnych
przez glaukonit immobilizowany na chitozanie”
Wyróżnienie: Małgorzata Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn, Joanna
Kluczka, Krystyna Konieczny
za „Otrzymywanie modyfikowanego materiału
chitozanowego i jego zastosowanie w procesach odwadniania etanolu i usuwania
boru”

 

mgr ANNA ILNICKA 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook