Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitZarząd

Zarząd

 • Prezes
dr hab. inż. Małgorzata M. Jaworska, prof. PW
 
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa,
tel.: (+48 22) 660 64 13, fax: (+48 22) 825 14 40
 
 • V-ce Prezes
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta
 
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka 
ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź,
tel.: (+48 42) 631 34 46, fax: +(48 42) 636 66 18
 
 • V-ce Prezes
Dr Radosław Dziuba
 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź,
Tel. : +42 6376744

 

 • Sekretarz

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska

e-mail: danuta.ciechanska@wp.pl 

 

 • Skarbnik
mgr inż. Maria Wiśniewska - Wrona (IBWCh, Łódź)
 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź,
tel.: (+48 42) 638 03 39, fax: (+48 42) 637 65 01

 

 • Członkowie Zarządu: 

  Dr  Magdalena Gierszewska 

  Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów, Wydział Chemii,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  87-100 Toruń, ul. Gagarina 7
  tel. + 48 56 611 45 24, fax + 48 56 654 24 77
  e-mail: mgd@chem.umk.pl 

   

  Dr inż. Tomasz Jóźwiak

  Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii  Środowiska,
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  10-719 Olsztyn, ul. Warszawska 117a
  tel. + 48 89 523 48 23

   

  Dr inż. Marcin Wysokowski

  Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska
  60-965 Poznań, ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
  tel. 616 653 748
  e-mail: wysokowski@wp.pl 
   
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook