Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitZarząd

Zarząd

 • Prezes

dr hab. inż. Małgorzata M. Jaworska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa,
tel.: (+48 22) 660 64 13, fax: (+48 22) 825 14 40
e-mail: jaworska@ichip.pw.edu.pl

 • V-ce Prezes

dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź,
tel.: (+48 42) 638 03 02, fax: (+48 42) 637 65 01
e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl

 • Sekretarz

dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta

Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka 
ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź,

 • Skarbnik

mgr inż. Maria Wiśniewska - Wrona (IBWCh, Łódź)

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź,
tel.: (+48 42) 638 03 39, fax: (+48 42) 637 65 01
e-mail: biomater@ibwch.lodz.pl

 

 • Członkowie Zarządu: 

  dr hab. n. farm. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
  50-139 Wrocław, ul. Szewska 38
  tel. (+48 71) 784 03 18, fax. (+48 71) 784 03 17
  e-mail: katarzynamj@poczta.onet.pl


  dr hab. inż. Marcin Struszczyk (ITB, Łódź)

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-965 Łódź,
  tel.: (+48 42) 637 37 62, fax: (+48 42) 636 92 26
  e-mail: marcin.struszczyk@neostrada.pl


  dr n. farm. Jan Ignacak

  Katedra Biochemii Lekarskiej, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński
  31-034 Kraków, ul. Kopernika 7
  tel. (+48 12) 422 74 00 wew. 39, fax. (+48 12) 422 32 72
  e-mail: mbignaca@cyf-kr.edu.pl

 

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook