Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Nagrody w Żywcu (rok 2013)

Tytuły nagrodzonych plakatów na konferencji w Żywcu:

I nagrodę zdobył poster autorstwa - Magdalena Kucharska, Kinga Brzoza-Malczewska, Maria Wiśniewska-Wrona - Zaawansowane materiały celulozowe polepszające zdrowie człowieka"

II - nagroda - Jan Ignacak, Maria Wiśniewska-Wrona, Joanna Dulińska-Litewka, Iwona Pałka, Magdalena Kucharska - " Hamowanie proliferacji komórek raka wysiękowego Ehrlicha (EAT) poprzez modyfikowana chitozanem aktywność szlaku AKT"

III - nagroda - Łukasz Stańczyk, Katarzyna Struszczyk-Świta, Mirosława Szczęsna - Antczak, Tadeusz Antczak - " Immobilizowane preparaty enzymów chitozanolitycznych przeznaczone do ciągłych procesów biokonwersji"

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook