Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka

 

Poczynając od 2013 roku Polskie Towarzystwo Chitynowe przyznaje corocznie Nagrodę im. Prof. Henryka Struszczyka za osiągnięcia w badaniach oraz zastosowaniach chityny i jej pochodnych.

 

Osoby pragnące ubiegać się o Nagrodę proszone są o przesłanie pocztą elektroniczną wymaganych dokumentów (Regulamin Nagrody, punkt 5) na adres dr hab. inż. M. Jaworskiej (M.Jaworska@ichip.pw.edu.pl). Termin zgłaszania aplikacji o Nagrodę upływa 30 czerwca.

 

 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook