Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Gdzie jesteśmy: PTChitCele

Cele

Za podstawowe cele w swej działalności PTChit przyjmuje:

  • popieranie badań naukowych w całym zakresie związanym z chityną oraz odpowiednimi enzymami, przy czym pod pojęciem chityny rozumie się także chitozan jak i wszystkie pochodne chityny i chitozanu
  • upowszechnianie wyników tych badań
  • popieranie i organizowanie wymiany między naukowcami uczestniczącymi w badaniach związanych z chityną
  • popieranie praktycznego zastosowania wyników badań naukowych w zakresie chityny, chitozanu i pochodnych chityny
  • rozwój powiązań i kontaktów z innymi stowarzyszeniami naukowymi, zarówno w kraju jak i za granicą, posiadającymi analogiczny lub podobny charakter

PTChit liczy 69 członków reprezentujących szeroki zakres specjalności od polimerów i włókien poprzez rolnictwo do farmacji i medycyny.

PTChit organizuje rokrocznie Robocze Seminarium pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", które w sposób istotny pozwoliło na zintegrowanie środowiska naukowego i wykazało znaczenie nauki polskiej w świecie.

PTChit wydaje corocznie periotyk p.t. "Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives" obejmującą najnowsze osiągnięcia w zakresie chityny i chitozanu w Polsce. Od 2006 roku monografia posiada numer ISSN 1896-5644 i jest dostępna w wersji elektronicznej.

Do roku 2002 PTChit wydawało w sposób ciągły periodyk pt "Informacja bieżąca", który miał na celu upowszechnianie i promocje osiągnięć z dziedziny chityny oraz przedstawienie aktualnych informacji na temat działalności Towarzystwa.

W roku 2001 na posiedzeniu Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chitynowego w Senigalii (Włochy) strona polska otrzymała prawo zorganizowania w 2004 r, w Poznaniu 6 International Conference on Chitin/Chitosan Euchis 04 .

Polskie Towarzystwo Chitynowe (PTChit) znajduje się pod opieką naukową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspomaga finansowo działalność wydawniczą Towarzystwa i sponsoruje organizowanie seminariów.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook