Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Where you are: PTChitBoard

Board

 • President
  Małgorzata M. Jaworska, Ph.D., D.Sc.

  The Faculty of Chemical and Process Engineering,
  Warsaw University of Technology
  ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, Poland
  tel.: 022 660 64 13, fax: 022 825 14 40
  e-mail: jaworska@ichip.pw.edu.pl

 • V-President
  Danuta Ciechańska, Ph.D., D.Sc.

  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
  tel.: 042 638 03 38, fax: 042 637 65 01
  e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl

 • Secretary
  Katarzyna Struszczyk-Świta, Ph.D.

  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
  tel.: 042 638 03 39, fax: 042 637 65 01
  e-mail: biomater@ibwch.lodz.pl

 • Treasurer
  Maria Wiśniewska - Wrona, M. Sc. (IBWCh, Łódź)

  Institute of Security Technology „MORATEX”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-965 Łódź, Poland
  tel.: 048 42 637 37 62, fax: 048 42 636 92 26
  e-mail: marcin.struszczyk@neostrada.pl

 

 

Seat of PTChit is Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź, Poland • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook