Development, publication, and dissemination of the XXVII volume (2022), XXVIII volume (2023) and XXIX volume (2024) of the journal Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD) is funded under contract RCN/SN/0122/2021/1 from the resources of the Ministry of Education and Science in the frame of the program 'The development of scientific journals.'

 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Rozwój czasopism Naukowych Opracowanie, wydanie i upowszechnienie XXVII (2022), XXVIII (2023) oraz XXIX (2024) tomu czasopisma "Progress on Chemistry and Applicaton of Chitin and its Derivatives" (PCACD) Dofinansowanie 50000 zł Całkowita wartość 50000 zł

en_USEnglish