Tyniec 2018

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego dziękujemy wszystkim prelegentom i  uczestnikom za udział w XXIV Konferencji PTChit pt. “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”.  Konferencja odbyła się w Tyńcu, w dniach 19-21 września 2018 r.  W konferencji wzięło udział 46 osób. Wygłoszonych zostało 12 referatów w trzech specjalistycznych sesjach: fizyko-chemicznej, medycznej, biotechnologicznej. Zaprezentowano 26 postery podczas trwającej dwa dni sesji posterowej.

Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli, weryfikacji pomysłów i wyników doświadczeń, a nawiązane kontakty między naukowcami zaowocują tworzeniem się nowych zespołów badawczych realizujących wspólne badania w dziedzinie chityny i chitozanu.

Organizacja XXIV Konferencji Naukowej “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” – zadanie finansowane w ramach umowy 779/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Materiały

Materiały Tyniec 2018Pobierz 

Nagrody w Tyńcu 2018

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2018 przyznana została Pani dr inż. Katarzynie Nawrotek z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Nagrody za plakat:

I Nagroda:   Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman, Karolina Rudnicka, Justyna Gałkowska, Marek Wieczorek  za pracę  „Electrodeposition mechanism of chitosan tubular implants intended for enhancing an intrinsic path of axon regeneration”

II nagroda:   Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Karolina Barańska, Bożena Karolewicz za pracę„Influence of chitosan on the pharmaceutical properties of dental applications”

III Nagroda:  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz za pracę „Thermal conversion of chitin and chitosan to the nitrogen-rich carbon foams”

Nagrody za wystąpienia

I Nagroda:  Makoto Anraku, Shinsuke Ifuku, Daisuke Iohara, Masaki Otagiri, Fumitoshi Hirayama za prezentację (for the presentation) ”Clinical applications of chitosan and surface-deacetylated chitin nanofibers on oxidative stress related diseases”

II Nagroda:  Jesus Rojas, Zaizy Richa, Hugo Najera, Humberto Gonzalea, Keiko Shirai za prezentację (for the presentation)  ”Purification of β-N-acetylhexosaminidase of  Lecanicillium lecanii and its application in the oligosaccharides production”

III Nagroda:  Barbara Kaker, Silvo Hribernik, Tamilselvan Mohan, Rupert Kargl, Karin Stana Kleinschek, Egon Pavlica, Shingjiang Jessie Lue, Mojca Božič za prezentację (for the presentation)  Renewable chitosan-graphene oxid nanocomposites as potential material for ethanol fuel cells”

Wyróżnienie:    Shinsuke Ifuku za prezentację (for the presentation)   ”Chitin and chitosan nanofibres: preparation, chemical modifications and applications”

Wyróżnienie:  Katarzyna Piekarz, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman za prezentację (for the presentation)   ”Structural characteristics of thermosensitive compositions based on chitosan”

en_USEnglish