Nagrody w Żywcu 2013

Tytuły nagrodzonych plakatów na konferencji w Żywcu:

I nagrodę zdobył poster autorstwa – Magdalena Kucharska, Kinga Brzoza-Malczewska, Maria Wiśniewska-Wrona – Zaawansowane materiały celulozowe polepszające zdrowie człowieka”

II – nagroda – Jan Ignacak, Maria Wiśniewska-Wrona, Joanna Dulińska-Litewka, Iwona Pałka, Magdalena Kucharska – ” Hamowanie proliferacji komórek raka wysiękowego Ehrlicha (EAT) poprzez modyfikowana chitozanem aktywność szlaku AKT”

III – nagroda – Łukasz Stańczyk, Katarzyna Struszczyk-Świta, Mirosława Szczęsna – Antczak, Tadeusz Antczak – ” Immobilizowane preparaty enzymów chitozanolitycznych przeznaczone do ciągłych procesów biokonwersji”

en_USEnglish