Nagrody w Wałbrzychu 2017

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2017 przyznana została Pani mgr inż. Agacie Niemczyk,  Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Awards winners in short talk competition:

I Nagroda:

Agata Przekora, Aleksandra Benko, Marta Błażewicz, Grażyna Ginalska, „Hybrid matrix made from mixing chitosan with β-1,3-glucan – a promising base for biomaterial fabrication”

II Nagroda:

Agata Goszczyńska, Agata Niemczyk, Agnieszka Piegat, „Chemoselective acylation of chitosan – problems and challeng”

III Nagroda (ex aequo):

Michał Benedykt Kaczmarek, Katarzyna Struszczyk-Świta, Mirosława Szczęsna-Antczak, Maurycy Daroch, Tadeusz Antczak, „Synthesis of a policistronic system enabling efficient modification of chitin and its derivatives”

Monika Figiela, Izabela Stępniak, „Synthesis of cuo-chitosan nanocomposites and their application for nonenzymatic glucose detection”

Wyróżnienie:

Svetlana Bratskaya, Alexander Mironenko,Yuliya Privar, Evgeniy Modin, Alexander Pestov, Anatoliy Mirochnik,„Luminescent hybrid materials based on chitosan and it’s derivatives”

Laureaci nagród za plakaty to:
I Nagroda:

Ewelina Ortyl, Sonia Zielińska, Aleksandra Korbut, Jacek Pigłowski, „Photochromic chitosan films obtained by chemical modification with azobenzene dyes”

II Nagroda:

Maria Wiśniewska-Wrona, Mirosława El Fray, „Selected physico-chemical, functional and biological properties of polymeric biocomposites”

III Nagroda:

Klaudia Brodaczewska, Sylwia Szkudlarek, Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Maria Doligalska, „Activation of  JAWSII Cells by Chitosan of Different Molecular Weight”

en_USEnglish