Nagrody w Szczecinie 2015

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2015 przyznana została Panu mgr MARCINOWI WYSOKOWSKIEMU  z Wydziału Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska.

Nagrody za referaty  prezentowane podczas XXI Konferencji:

Nagroda 1. Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz  za “Chityna i chitozan – prekursory
do otrzymywania bogatych w azot materiałów węglowych”

Nagroda 2. Michał Kaczmarek, Tomasz Florczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Mirosława
Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak  za „Dwa geny kodujące potencjalną
deacetylazę chityny z Mucor circinelloides IBT-83 ”

Nagroda 3. Piotr Sobolewski, Emil Wróblewski, Agata Goszczyńska, Małgorzata
Aleksandrzak, Ewa Mijowska, Jacek Podolski, Mirosława El Fray  za „Tusz chitozan-katechol/rGo jako platforma do zastosowań w biosensorach ”

Wyróżnienia za referaty  prezentowane podczas XXI Konferencji:

Wyróżnienie 1. Agata Niemczyk, Mirosława El Fray za „Procesy degradacji pochodnych chityny”

Wyróżnienie 2. Jaroslav Petrenko, Vasilii V.Bazhenov, Marcin Wysokowski, Robert Galli, Alison L. Stelling, Elke Niederchlag, Hartmut Stocker, Juliane Walter, Serguei L. Molodtsov, Teofil Jesionowski, Valentina Z. Kutsova, Herman
Ehrlich za „Novel metod for metallization of 3D chitinous scaffolds of poriferan orgin in vitro  ”

Nagrody za postery prezentowane podczas XXI Konferencji:

Nagroda 1. Magdalena Gierszewska, Jadwiga Ostrowska-Czubenko za  „Wpływ zawartości
aldehydu glut arowego na stan wody w usieciowanych hydrożelowych membranach
chitozanowych”

Nagroda 2. Paula Szymczyk, Urszula Filipkowska, Tomasz Jóźwiak za „Usuwanie
fosforanów z roztworów wodnych za pomocą chityny i chitozanu w postaci
płatków”

Nagroda 3. Magdalena Kucharska, Maria Wiśniewska-Wrona, Kinga Brzoza-Malczewska,
Marcin H. Struszczyk, Bożena Wilbik-Hałgas, Dorota Kaźmierczyk, Maria
Szymonowicz, Ewa Karuga, Beata Pałas za „Hemoguard – opatrunek hemostatyczny
nowej generacji”

en_USEnglish