Nagrody w Malborku 2016

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2016 przyznana została Pani mgr ANNIE ILNICKIEJ z Wydziału Chemii, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Awards winners in short talk competition:

 I Nagroda: Agata Niemczyk, Agata Goszczyńska,  Mirosława El Fray, Agnieszka Piegat za “Acylacja chitozanu w zależności od warunków prowadzenia reakcji”
II Nagroda: Maria Rybarczyk, Marek Leider za „N-domieszkowane węglowe układy elektrokatalityczne otrzymywane z chitozanu”
III Nagroda: Sonia Zielińska, Jacek Pigłowski, Ewelina Ortyl za „Chitozan
modyfikowany pochodnymi azobenzenu – sukcesy i porażki”

Laureaci nagród za plakaty to:
I Nagroda: Aleksandra Korbut, Daria Usarek, Sonia Zielińska, Ewelina Ortyl
za „Sferyczne mikro- i nanostruktury chitozanowe o właściwościach
fotochemicznych”
II Nagroda: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Sylwia Grabska za
„Przygotowanie i charakterystyka biopolimerowych filmów o właściwościach
magnetycznych”
III Nagroda: Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Paula Szymczyk,
Małgorzata Kuczajowska-Zadrożna
za „Usuwanie barwników z roztworów wodnych
przez glaukonit immobilizowany na chitozanie”
Wyróżnienie: Małgorzata Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn, Joanna
Kluczka, Krystyna Konieczny
za „Otrzymywanie modyfikowanego materiału
chitozanowego i jego zastosowanie w procesach odwadniania etanolu i usuwania
boru”

mgr ANNA ILNICKA

en_USEnglish