Nagrody w Łodzi 2014

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2014 przyznana została Pani mgr inż. AGACIE SKWARCZYŃSKIEJ  z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Nagrody za plakat prezentowany podczas XX Konferencji PTChit:
1st Award – Agata Niemczyk, Paweł Kaczorowski, Beata Wołek, Mirosława El Fray, „Spin-coated chitosan on polyester biomaterial”
2nd Award – Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Paula Szymczyk, Artur Mielcarek , „Wykorzystanie sorbentów chitozanowych do usuwania mieszaniny biogenów z roztworów wodnych”
3rd Award – Michał Kaczmarek, Katarzyna Struszczyk-Świta, Łukasz Stańczyk, Tadeusz Antczak, „Otrzymywanie oraz charakterystyka chitozanu z grzybów strzępkowych Mucor”

Nagrody za referat prezentowany podczas XX Konferencji PTChit:
1st Award – Marcin Wysokowski, Tomasz Szatkowki, Iaroslav Petrenko, Vasilii V. Bazhenov, Sabine Kaiser, Teofil Jesionowski, Hermann Ehrlich, „Extreme biomimetic approach for development of novel chitin-based hybryd materials ”
2nd Award – Kinga Brzoza-Malczewska, Magdalena Kucharska, Maria Wiśniewska-Wrona, Anna Bacciarelli- Ulacha, „ Materiały higieniczne i opatrunkowe na bazie celulozy i chitozanu”
3rd Award – Agata Niemczyk, Steven E. Franklin, Mirosława El Fray, „The improvements of chitosan properties by its chemical modification”

Wyróżnienie Prezesa PTChit Pani M.M. Jaworskiej:
Sylwia Książek, Aleksandra Rusak, Maria Mucha, „Stabilność termiczna nanokompozytów chitozanowych zawierających dwutlenek tytanu oraz nanoglinkę”

en_USEnglish