Nagroda w Tyńcu 2018

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka, za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych, w roku 2018 przyznana została Pani dr inż. Katarzynie Nawrotek z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Nagrody za plakat:

I Nagroda:   Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman, Karolina Rudnicka, Justyna Gałkowska, Marek Wieczorek  za pracę  „Electrodeposition mechanism of chitosan tubular implants intended for enhancing an intrinsic path of axon regeneration”

II nagroda:   Bożena Grimling, Jan Meler, Maria Szcześniak, Karolina Barańska, Bożena Karolewicz za pracę„Influence of chitosan on the pharmaceutical properties of dental applications”

III Nagroda:  Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz za pracę „Thermal conversion of chitin and chitosan to the nitrogen-rich carbon foams”

Nagrody za wystąpienia

I Nagroda:  Makoto Anraku, Shinsuke Ifuku, Daisuke Iohara, Masaki Otagiri, Fumitoshi Hirayama za prezentację (for the presentation) ”Clinical applications of chitosan and surface-deacetylated chitin nanofibers on oxidative stress related diseases”

II Nagroda:  Jesus Rojas, Zaizy Richa, Hugo Najera, Humberto Gonzalea, Keiko Shirai za prezentację (for the presentation)  ”Purification of β-N-acetylhexosaminidase of  Lecanicillium lecanii and its application in the oligosaccharides production”

III Nagroda:  Barbara Kaker, Silvo Hribernik, Tamilselvan Mohan, Rupert Kargl, Karin Stana Kleinschek, Egon Pavlica, Shingjiang Jessie Lue, Mojca Božič za prezentację (for the presentation)  Renewable chitosan-graphene oxid nanocomposites as potential material for ethanol fuel cells”

Wyróżnienie:    Shinsuke Ifuku za prezentację (for the presentation)   ”Chitin and chitosan nanofibres: preparation, chemical modifications and applications”

Wyróżnienie:  Katarzyna Piekarz, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman za prezentację (for the presentation)   ”Structural characteristics of thermosensitive compositions based on chitosan”

en_USEnglish