Arif Gamzazade
Some Aspects of Chitosan Aplication in Agriculture, p. 3

A. Wojtasz-Pająk
Wpływ parametrów reakcji deacetylacji na właściwości fizyczne i chemiczne chitozanu, str. 4

W. Zaborska, M. Leszko, B. Krajewska
Ureaza immobilizowana na membranie chitozanowej. Inhibicja fluorkiem sodu, str. 18

M. H. Struszczyk, G. M. Peter, M. Ratajska, S. Boryniec, F. Loth 
Wybrane metody pomiaru stopnia deacetylacji chitozanu, str. 28

A. Niekraszewicz.  M. Kucharska, M. Wiśniewska-Wrona, H. Struszczyk
Badania wpływu ciężaru cząsteczkowego i stopnia deacetylacji chitozanu na jego degradowalność, str. 50

L. Szosland, J. Szumilewicz, H. Struszczyk
Bioaktywne właściwości dibutyrylochityny, str 75

E. Pawłowska, H. Struszczyk
Badania doświadczalne nad uszczelnianiem kanalików zębinowych przy pomocy chitozanu, str. 87

F. Protas-Drozd, Z. Gwieżdziński 
Nowe postacie chitozanu w leczeniu owrzodzeń podudzi, str. 99

B. Kochańska
Biodegradacja chitozanu w środowisku jamy ustnej, str. 103

K. H. Bodek
Ocena jakości mikrokrystalicznego chitozanu jako substancji pomocniczej, str. 109

M. Gumińska. J. Ignacak. T. Kędryna, H. Struszczyk
Porównanie wpływu preparatów chitozanu o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej i ich produktów degradacji na metabolizm komórek EAT in vitro, str. 124

M. Kucharska, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk, H. Bursig
Modyfikowane chitozanem opatrunki biologiczne “Choriospon”, str. 141

A. Niekraszewicz, Z. Kułak, M. Kucharska, H. Struszczyk, D. Bużałek
Chitozan jako środek wiążący przy apreturowaniu bursztynem, str. 154

M. Mucha
Badanie lepkości na ścinanie roztworów chitozanu z politlenkiem etylenu i polialkoholem winylowym, str. 165

J. Szumilewicz, L. Szosland. A. Nowakowska  
Charakterystyka molekularna dibutyrylochityny metodą GPC, str. 178

G. Urbańczyk, B. Lipp-Symonowiccz, A. Jeziorny, K. Dorau, H. Wrzosek, W. Urbaniak-Domagała, S. Kowalska
Włókna chitynowe-fizyczna mikrostruktura i podstawowe własności, str. 186

H. Struszczyk
Kreowanie bioaktywności chitozanu, str. 188

H. Pośpieszny
Biodegradowalność chitozanu w aspekcie jego biologicznej aktywności, str. 200

A. Wojdyła, L. Orlikowski, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk
Wpływ chitozanu stosowanego in vitro na rozwój niektórych czynników chorobotwórczych, str. 208

L. Orlikowski, A. Niekraszewicz
Działanie chitozanu na formy specjalne Fusarium oxysporum, str. 210

en_USEnglish