Wstęp

G. Urbańczyk, B. Lipp-Symonowicz, A. Jeziorny, K. Dorau
Badania budowy molekularnej, fizycznej mikro- i makrostruktury włókien i błon z chitozanu i butyrylochilyny, str. 1

M. Mucha
Rheological Studies on Chitosan Solutions, p. 30

M. Dębowska, A. Baranowski, K. Jerie, J. Kudzińska-Girulska, S. Boryniec
Anihilacja pozytonów w chitozanie, str. 39

A. Niekraszewicz, M. Wiśniewska-Wrona, H. Struszczyk, M Kucharska
Badania wpływu warunków wytwarzania na budowę molekularną i nadcząsteczkową mikrokrystalicznego chilozanu, str. 41

K. H. Bodek
Badania fizyko-chcmicznc różnych fbrni cllitozanu, str. 48

L. Szosland
Zasadowa hydroliza dibutyrylochityny: kinetyka i niektóre właściwości produktu hydrolizy, str.

H. Struszczyk
Postęp w modyfikacji chilozanu, str. 90

A. Wojdyla, I. Orlikowski, A. Niekraszewicz
Wykorzystanie chitozanu w zwalczaniu Spaerolheca pannosa var rosae i Peronospora sparsa na różach oraz Myrolhecium roridum na difenbachii, str 98

H. Pospieszny, A. Maćkowiak, L. Żolobowska, H. Struszczyk
Wpływ pochodnych chitozanu na wzrost bakterii roślinnych, str. 101

A. Wojtasz-Pająk, A. Ramisz
Wykorzystanie unikalnych właściwości fizyko-chemicznych i aktywności biologicznej pochodnych chityny w weterynarii, str. 111

E. Galas, C. Kubik, M. Struszczyk
Sposoby unieruchamiania enzymów na nośnikach chitozanowych, str. 135

H. Struszczyk, A. Niekraszewicz, M. Kucharska, M. Wiśniewska-Wrona, D. Lisiewski
Biodegradacja chitozanu, str. 169

G. Urbańczyk, B. Lipp-Symonowicz, A. Jeziorny, W. Urbaniak-Domagała, S. Kowalska, H. Wrzosek
Badania podstawowych własności fizycznych i fizyko-chemicznych włókien z chitozanu i butyrylochityny, str. 177

E. Rybicki, A. Walawska
Badania procesu rozjaśniania optycznego tkanin poliestrowych i poliestrowo-bawelnianych impregnowanych chitozanem, str 201

B. Lipp-Symonowicz, S. Kowalska, H. Wrzosek
Możliwości modyfikacji właściwości mechanicznych włókien chitozanowych przy wykorzystaniu reaktywnych barwników dwufunkcyjnych, str. 216

Z. Kułak, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk, M. Wiśniewska-Wrona
Badania nad wykorzystaniem chitozanu do oczyszczania wody, str. 224

S. Boryniec, M. Ratajska, G. Strobin
Rozkład chitozanu pod wpływem mikroorganizmów – testy wodne, str. 237

M. Gumińska, J. Ignacak, E. Wójcik
Wpływ chitozanu na metabolizm energetyczny raka wysiękowego Ehrlichia (EAT) in vitro. I, str. 246

M. Gumińska, J. Ignacak
Wpływ chitozanu i produktów jego degradacji na aktywność kinazy pirogronianowej raka wysiękowego Ehrilchia (EAT) i prawidłowej wątroby myszy. II. str. 262

M. Malewska-Bartczak, R, Walkiewicz
Włókniny sanitarno-medyczne z udziałem chitozanu, str. 280

M. Kucharska, J. Dutkiewicz
Badania nad zastosowaniem chitozanu do modyfikacji protez naczyniowych z dzianiny poliestrowej, str. 286

W. Zaborska, M. Leszko, B. Krajewska
Ureaza immobilizowana na membranie chitozanowej. Inhibicja kwasem acetohydroksamowym, str. 297

en_USEnglish